Tags: "ronald jack 302"

  • may cham cong khuon mat

    Máy chấm công Khuôn mặt RONALD JACK IFACE 302

    Ngày nay, Máy chấm công khuôn mặt là một thiết bị chấm công bằng nhận dạng khuôn mặt công nghệ mới nhất và hiện đại hiện nay. RONALD JACK IFACE 302 là Thiết bị chấm công với tốc độ và nhận dạng nhanh nhất chỉ việc nhìn vào chiếc máy là bạn đã thao tác […]

Hệ thống kiểm soát cửa ra vào – máy chấm công ronald jack – phần mềm chấm công ronald jack