Lỗi cài net framework 4.5 trên win7

Lỗi cài net framework 4.5 trên win7 để cài phần mềm chấm công Roanld jack Pro.

Lỗi nay là do thư mục update của bạn bị lỗi bạn có thể thử sửa bằng cách sau:
Nhấn windows + R để mở CMD gõ vào

net stop wuauserv

Tiếp đó click vào Start –> gõ và ô Run: %windir%
Enter ==> 1 thư mục sẽ được mở lên đổi tên thư muc SoftwareDistribution thành SoftwareDistribution_old hoặc tên bất kỳ
Trở lại CMD gõ vào dòng lệnh

net stop wuauserv.
——

Khắc phục lỗi HRESULT: 0xc8000222 khi cài Net Framework 4, 4.5

Lỗi trên xuất hiện khi Window Update của windows bị lỗi.
Cách khắc phục:
1/ Mở hộp thoại Run gõ lệnh cmd.
2/ Trong hộp thoại cmd gõ net stop WuAuServ ( tắt Windows Update).
3/ Mở hộp thoại Run gõ lệnh %windir% ( mở thư mục Windows).
4/ Tìm và đổi tên thư mục SoftwareDistribution thành SDold.
5/ Thực hiện lại bước 1/.
6/ Trong hộp thoại cmd gõ net start WuAuServ ( khởi động lại Windows Update).
7/ Cài đặt lại NFW4.

 Dịch vụ cài đặt phần mềm chấm công
Hệ thống kiểm soát cửa ra vào – máy chấm công ronald jack – phần mềm chấm công ronald jack